Høyesterettsadvokat Christen S. DahlChristen S. Dahl (f. 1943) har arbeidet som advokat ved dette kontoret siden 1972. Han fikk møterett for Høyesterett (tittelen ”høyesterettsadvokat”) i 1976.Christen bistår både privatpersoner, næringsdrivende og offentlige klienter, men hovedtyngden av klientene er næringsdrivende. Han gir bistand innen de fleste rettsområder, men jobber i det alt vesentlige med forretningsjuridisk bistand. I tillegg til rent juridisk arbeid har Christen omfattende erfaring fra styrearbeid bl.a. innen handels- og produksjonsbedrifter, banker og forsikringsselskaper.Link til CV i pdf format finner du her.