Advokat Anders Hoel.Anders var ferdig utdannet i 1999 og fikk advokatbevilling i 2002. Han har vært ved kontoret siden 2001, først som advokatfullmektig og siden som ansatt advokat hos Christen S. Dahl. Fra 1. januar 2005 har han drevet egen advokatvirksomhet i kontorfellesskapet.Anders bistår både privatpersoner, virksomheter og offentlige klienter i en rekke forskjellige typer oppdrag. Han er også bostyrer i offentlige dødsboskifter. Hovedarbeidsområdene er arv- og ektefelleskifter, alle typer kontraktsrett og noe forretningsjuridisk virksomhet. Han underviser i tillegg juridiske studenter i Oslo og har erfaring fra styrearbeid.Link til CV i pdf format finner du her.